Tihi kompresori na remen

GIS standardni kompresori koji sa specijalnom izvedbom ima znatno smanjeni nivo buke za 10 do 15 dB