Uvjeti korištenja i kupnje

Uvjeti za kupnju opreme 

CIJENE PROIZVODA I USLUGA istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u kunama bez uključenog PDV-a i sa PDV-om. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Cijena može biti promjenjena ukoliko se radi o strojevima koji trebaju imati teretnu dostavu te se nemogu predvidjeti troškovi unaprijed, naravno cijena se isključivo može mjenjati u pisanom dogovoru sa kupcem / naručiteljem.

TROŠKOVI DOSTAVE nisu uključeni niti sa jednim artiklom, ukoliko u opisu artikla ne piše drugačije. Zbog specifičnosti težine, dimenzija stroja i organizacije samog transporta, ukoliko kupac želi da transport organizira Rondo d.o.o. u pisanom obliku ćemo organizirati transport o trošku kupca / naručitelja.

RONDO d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. 

NAČINI PLAĆANJA
a) Plaćanje pouzećem: Iznos računa podmirujete u gotovini prilikom preuzimanja paketa.
b) Internet bankarstvo: virmansko plaćanje po ponudi

POVRAT ISPRAVNE robe nakon preuzimanja od strane kupca ili montirane opreme nije moguće jer se strojevi ne mogu vratiti u regularnu prodaju kao novi proizvodi. Ukoliko kupac inzistira na povratu u roku od 7 dana od preuzimanja , povrat će biti umanjen za 50% vrijednosti robe sa PDV-om zbog nastalih troškova i gubitka vrijednosti robe, ukoliko se primjeti da je oprema korištena, kupac snosi troškove vještaka. Kupac pokriva troškove demontaže opreme i dostave opreme u sjedište poduzeća Rondo d.o.o. Matulji. Oprema ne smije biti korištena, ogrebana, oštećena i mora biti u orginalnoj ambalaži ili pakiranju.

JAMSTVENI ROK za svu opremu je 12 mjeseci ukoliko u opisu stroja nije navedeno drugačije ( moguće vrijeme jamstva 12, 24 ili 36 mjeseci po uvijetima u jamstvenom listu ) jamstva na potrošne materijale nema 

PODNOŠENJE zahtjeva za jamstvom se podnosi isključivo pisanim putem na email : servis@rondodoo.hr, na fax 051 275 089 ili dostavom opreme osobno na Rondo d.o.o. Dalmatinskih Brigada 11, 51211 Matulji, Hrvatska

JAMSTVENI LIST se isporučuje sa svom opremom, te isti mora biti ovjeren i potpisan od strane kupca i vraćen sa elektronskom poštom, fax-om ili standardnom poštom.

OVLAŠTENI SERVIS je Rondo d.o.o. Matulji na adresi Dalmatinskih Brigada 11, 51211 Matulji te kupac pokriva troškove dostave opreme u servis u jamstvenom roku ili plača troškove dolazaka servisa u visini 30% cijene litre eurodisesl goriva po 1 km. U jamstvenom roku Rondo d.o.o. pokriva rezervni dio i radni sat servisa, trošak dolaska pokriva kupac.

UKOLIKO imamo servisnog partnera u području / regiji iz koje je kupac , tada se kilometri računaju od sjedišta servisnog partnera do kupca.

UPUTE ZA KORIŠTENJE se isporučuju sa svom kupljenom opremom ukoliko su upute za korištenje predviđene od proizvođača, ukoliko proizvođač opreme ili alata nema upute za korištenje, tada nismo u mogućnosti isporučiti upute za korištenje.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnom prostoru poduzeća Rondo d.o.o. Matulji. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnom prostoru, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak .

Ostali načini podnošenja prigovora:
• Na adresu:  Rondo d.o.o. Dalmatisnkih Brigada 11, 51211 Matulji, Hrvatska
• Na e-mail adresu:  info@rondodoo.hr
• Na fax broj: 051 275 089