Prijava kvara u jamstvu

Prijava kvara u jamstvenom roku

Da bismo mogli pravovaljano reagirati i da imamo sve informacije o opremi u jamstvenom roku kupac mora popuniti obrazac za prijavu u jamstvenom roku :

  • popravci u jamstvenom roku se obavljaju u servisu na adresi Rondo d.o.o. Dalmatinskih Brigada 11, 51211 Matulji , Hrvatka
  • kupac snosi troškove dostave opreme i otpreme opreme sa servisa u jamstvenom roku
  • ukoliko je kvar na dizalici ili drugoj stacionarnoj opremi kupac snosi troškove dolaska i odlaska servisa po cijeni od 30% trenutne cijene eurodiesel goriva po prijeđenom kilometru od servisne službe do naručitelja / kupca 
  • poduzeće Rondo d.o.o. snosi troškove ugradnje i radnog sata servisa u jamstvenom roku - OSTALE uvjete možete pročitati klikom OVDJE!

NAKON ŠTO POTPIŠETE I OVJERITE POPUNJEN OBRAZAC :

  • možete ga poslati na fax 051 275 089
  • možete ga poslati na email servis@rondodoo.hr 
  • možete ga poslati poštom na adresu : Rondo d.o.o. Mihelići 12. 51211 Matulji, Hrvatska

NAKON ŠTO ZAPRIMIMO OBRAZAC :

  • nakon što zaprimimo obrazac , kupca čemo kontaktirati u pisanom obliku prvi puta za potvrdu primljene prijave kvara 
  • nakon toga sva se daljnja komunikacija odvija telefonski , te sve dogovorene stavke se šalju u pisanom obliku 

PRIJAVE KVARA SE NEMOGU PRIJAVLJIVATI TELEFONSKI !!!!