Teretne stupne dizalice

Teretne stupne dizalice za podizanje velikih tereta , mogućnost rada sa 4,6 ili 8 stupova sa sinhronizacijom