Cilindrične ukopne dizalice

Dizalice cilindrične ukopne sa jednim ili dva cilindra