Kvar nakon isteka jamstvenog roka

Kvar nakon isteka jamstva

Da bismo mogli pravovaljano reagirati i da imamo sve informacije o opremi u jamstvenom roku kupac mora popuniti obrazac za prijavu u jamstvenom roku :

 • popravci se obavljaju u servisu na adresi Rondo d.o.o. Dalmatinskih Brigada 11, 51211 Matulji , Hrvatka
 • ukoliko je kvar na dizalici ili drugoj stacionarnoj opremi kupac snosi troškove dolaska i odlaska servisa po cijeni od 30% trenutne cijene eurodiesel goriva po prijeđenom kilometru od servisne službe do naručitelja / kupca 
 • cijena radnog sata servisa je 200,00 kn + pdv 

NAKON ŠTO POTPIŠETE I OVJERITE POPUNJEN OBRAZAC :

 • možete ga poslati na fax 051 275 089
 • možete ga poslati na email servis@rondodoo.hr 
 • možete ga poslati poštom na adresu : Rondo d.o.o. Mihelići 12. 51211 Matulji, Hrvatska

NAKON ŠTO ZAPRIMIMO OBRAZAC :

 • nakon što zaprimimo obrazac , kupca čemo kontaktirati u pisanom obliku prvi puta za potvrdu primljene prijave kvara 
 • ukoliko servis izlazi na teren da se napravi defektaža tj ustanovi kvar kod kupca / naručitelja trošak dolaska i odlaska snosi kupac + vrijeme provedeno kod kupca ( izlazak servisa na teren se plača unaprijed po ponudi troškovi dolaska i odlaska + 1 radni sat )
 • nakon defektaže poduzeće Rondo d.o.o. ispostavlja ponudu za popravak 
 • ukoliko se kupac složi sa ponudom - pisana potvrda / narudžbenica za popravak , kupac plača po ponudi trošak dolaska i odlaska servisa 
 • nakon završenog posla kupac plača zamjenjene dijelove i radne sate 
 • u jamstvu na ugrađeni rezervni dio , Rondo d.o.o. daje jamstvo na rezervni dio + radno vrijeme za ugradnju dijela ali ne snosimo troškove odlaska i dolaska servisa do kupca. 

PRIJAVE KVARA I REKLAMACIJE SE NEMOGU PRIJAVLJIVATI TELEFONSKI !!!!