270 - 500 litara PRO

GIS profesionalna linija sa velikim kapacitetima i rezervaorima od 270 do 500 litara