Regloskopi za svjetla

Regloskopi su namjenjeni za podešavanje snopa glavnih svjetala na vozilima , u verzijama analognim ili digitalnim

svjetlo

svjetlo