Špic kliješta BluePoint

BluePoint je komercijalni brand alata Snap On-a sa klasičnim karakteristikama , dimenzijama , obradi i izradi alata 

Snap On logo