Update TPS2 4.0.0

12.11.2018 - Nadogradnja novog programa za TPS2 uređaj za programiranje ventila 

Skinite PDF katalog sa svim trenutnim podržanim verzijama i ventilima 

Kompletan katalog je u PDF obliku

Vaš Rondo Team