Antibakterijski sprejevi

Specijalne tekučine za uglanjanje mikroorganizama, gljivica i bakterija sa isparivača i svih ostalih rashladnih komponenti