Redats Poland

Elektrohidraulična dizalice 4000kg nosivosti , u verzijama 220V i 380V