Krokodil dizalice

Krokodilke su dizalice najčešće korištene u servisima 

CP CP80020

CP CP80020