Distribucija tekućina

Profesionalna rješenja za distribuciju svih tipova tekućina sa pneumatskim pumpama u industrijama hrane, pića, ulja i ostalih tekućina